Nooit meer gietwatertekort

Nooit meer gietwatertekort

Door een toename van droge perioden hebben tuinbouwbedrijven in het Westland steeds vaker te weinig goed gietwater voor hun gewassen. KWR Watercycle Research Institute onderzoekt of het creëren van een grote, collectieve zoetwaterbel – door winterse neerslagoverschotten in de ondergrond te injecteren – een oplossing biedt. Tijdens droogte kunnen bedrijven dan water uit deze bel gebruiken.

Lees het complete artikel