Communicatie over tunnels

Communicatie over tunnels

In 2016 ondersteunde ik als communicatieadviseur Rijkswaterstaat bij het actualiseren van het communicatiedossier Tunnels. Bestaande middelen paste ik aan en samen met Sabel Communicatie ontwikkelde ik enkele nieuwe, zoals een animatie en factsheet over ‘hoogtemeldingen’.