Dc Stive

Bescherming tegen overstromingen is basisvoorwaarde voor leven in deltagebied

Marcel Stive is hoogleraar Kustwaterbouwkunde. Hij was lid van de Tweede Deltacommissie. In de publicatie ‘Veiligheid tegen overstromingen’ van Delft Cluster vertelt hij hoe deze commissie gebruik heeft gemaakt van de kennis van experts, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties. Een gesprek over het nieuwe waterveiligheidsbeleid, het belang van een strategische zoetwatervoorraad en innovatieve vormen van zandsuppleties.

Lees het complete artikel