Land & Water

foto zandmotor

Internationale meetcampage rondom Zandmotor

In het najaar van 2014 verzamelden onderzoekers gegevens op en rondom de Zandmotor, het kunstmatige schiereiland voor de Zuid-Hollandse kust. Doel: meer inzicht krijgen in de processen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van zandige kusten. Voor Land & Water schreef ik over de meetcampagne een artikel.

Lees het complete artikel