Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Datum: mei 2015

De oude binnenstad van Gouda is gebouwd op relatief slappe grond. Door de eeuwen heen zijn de gebouwen en straten verzakt. Om te voorkomen dat de verzakkingen tot wateroverlast zouden leiden, is het waterpeil steeds meer verlaagd. Inmiddels lijkt een verdere peilverlaging ongewenst en zoeken de betrokken partijen naar alternatieve oplossingen. Tijdens de bijeenkomst van de leergemeenschap West is de deelnemers gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen.

De eerste bewoners van Gouda, dat ligt bij de samenvloeiing van de Hollandse IJssel en de Gouwe, bouwden hun huizen op kleiruggen in het moerassige gebied. Toen het stadje in de middeleeuwen sterk uitbreidde, kwam er ook bebouwing op de omliggende veengronden. Deze gronden klinken in en zorgen in grote delen van de stad voor verzakkingen. De kleigronden klinken minder in. Daardoor zijn er in de Goudse binnenstad forse hoogteverschillen ontstaan. Zo ligt het minst verzakte deel bijna drie meter hoger dan het meest verzakte.

Download de volledige nieuwsbrief