nieuwsbrief Water en Ruimte

 

wateroverlast kockengen

Waterschappen moeten inspelen op veranderende maatschappij”

Dat stelt Roel Bronda, hoofd van de afdeling Watersysteembeheer van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en trekker van het netwerk Sociale Innovatie van de Unie van Waterschappen. Volgens hem zijn waterschappen heel goed in technische innovaties, maar hebben ze weinig oog voor de noodzakelijke veranderingen op organisatorisch vlak. Ik interviewde Bronda voor een artikel in de nieuwsbrief Water en Ruimte van Rijkswaterstaat. Lees het volledige artikel