WTI

golven wti

WBI 2017

Binnen het programma WBI 2017 ontwikkelen Rijkswaterstaat en Deltares een nieuw instrumentarium voor het beoordelen van de veiligheid van de belangrijkste waterkeringen. Ook doen ze onderzoek naar mechanismen die tot het falen van waterkeringen kunnen leiden. Over dit onderzoek en de ontwikkeling van het instrumentarium schrijf ik onder andere artikelen voor de WBI-Nieuwbrief. Zoals het interview met programma-manager Harry Steffess van Rijkswaterstaat.

Lees het volledige artikel