Opdrachtgever: COB
Datum: december 2018

Het project A9 Gaasperdammerweg is aanbesteed als design, built, finance and maintain (DBFM). Bij deze contractvorm is de aannemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de financiering, maar de eerste twintig jaar na oplevering ook voor het beheer en onderhoud. Voor aannemerscombinatie IXAS was dit reden om vanaf de allereerste fase van de planvorming beheer en onderhoud nadrukkelijk mee te nemen en buiten de gangbare kaders te denken. Zo is gekozen voor de toepassing van lichtgekleurd asfalt. De hogere reflectiewaarde van dit asfalt zorgt namelijk voor een besparing van twintig procent op het elektriciteitsgebruik van de tunnelverlichting. Over twintig jaar levert dat een besparing op van drie miljoen euro, terwijl de meerkosten voor het lichte asfalt maar een paar ton bedragen.

Lees het hele artikel