Opdrachtgever: COB
Datum: voorjaar 2019

Drinkwaterbedrijf Vitens verzamelt met sensoren in zijn waterleidingnet continu gegevens over onder meer druk, stroomsnelheid en waterkwaliteit. Slimme analyse van deze stroom aan meetgegevens verschaft het bedrijf meer inzicht en controle en zorgt ervoor dat het distributienetwerk niet langer een black box is. Zo kan het bedrijf nu niet alleen grote lekken snel detecteren, maar ook kleine lekken die voorheen nauwelijks opvielen. Ik sprak hierover met innovatiemanager Jan Gooijer van Vitens en Arjen van Wijngaarden, business developer bij consultancybedrijf Anchormen.

Lees het hele verhaal