Opdrachtgever: COB
Datum: voorjaar 2017

Augustus 2017 hebben Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie IXAS en het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik COB het eerste deel van het groeiboek Gaasperdammertunnel uitgebracht. In dit groeiboek zijn de ervaringen vastgelegd die Rijkswaterstaat en IXAS hebben opgedaan rond het project Gaasperdammertunnel in de periode tussen 2014 en 2016. Deze periode omvat de aanbestedings- en ontwerpfase voor de realisatie van de landtunnel in de A9. Ervaringen in de latere fasen – realisatie, openstelling en overdracht van de nieuwe tunnel aan de beheerder – komen in volgende delen van het groeiboek aan de orde. Het idee achter het groeiboek is dat Rijkswaterstaat en IXAS als opdrachtgever en -nemer graag hun kennis en ervaringen willen delen met de sector. Door dit al tijdens het project te doen kunnen andere partijen deze kennis en ervaringen direct benutten bij hun eigen project.

Het groeiboek is gratis te downloaden.