Opdrachtgever: Movares
Datum: najaar 2017

Verkeersbruggen zijn vaak een bron van geluidoverlast. Auto’s en vrachtwagens die over een brug rijden produceren bandengeruis en veroorzaken bij voegovergangen een bonkend geluid. Daarnaast brengen ze de brugconstructie in trilling, wat ook tot een forse geluidproductie leidt. Het gaat hierbij vooral om laagfrequent geluid met een frequentie van minder dan 500 Hertz. Zeker als een brug in de directe omgeving van bebouwing ligt – wat in ons dichtbevolkte land vaak zo is – kan dit tot ernstige hinderbeleving leiden.

Renovatie biedt een uitgelezen kans om de geluidemissie van stalen bruggen te reduceren. Om inzicht te krijgen hoe dat het beste kan worden gedaan, is een onderzoeksproject opgezet. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat advies- en ingenieursbureau Movares ingeschakeld.

download het artikel