Opdrachtgever: TU Delft
Datum: februari 2008

Het winnen van olie is een complexe bezigheid. Zo is het nooit exact bekend hoe de opbouw van een oliereservoir is en waar bijvoorbeeld ondoorlatende zones zitten. Promovendus Maarten Zandvliet van het Delft Center for Systems and Control onderzoekt hoe meet- en regeltechniek in deze onzekere situatie kan helpen bij het vergroten van de totale hoeveelheid te winnen olie.

“Oliewinning gaat niet zoals in de Donald Duck”, benadrukt Zandvliet. “Het is geen kwestie van een gat boren, waarna het zwarte goud – dat volgens de striptekeningen als een grote bel in de grond zit – in onbeperkte hoeveelheden naar boven stroomt. Om te beginnen zit olie niet in bellen in de ondergrond, maar in poreus gesteente op honderden tot duizenden meters onder het aardoppervlak.”

“Het volgende probleem is dat de olie alleen in het begin vanzelf, zoals in de Donald Duck, via de geboorde putten naar boven stroomt. Al gauw moet water of gas via zogeheten injectieputten worden geïnjecteerd om de druk in het reservoir op peil te houden en de olie naar de productieputten te stuwen.”

Download het complete artikel