Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Datum: 2013 – 2017

Het aftellen is begonnen

Dat stelt programma-manager Harry Stefess. Hoewel het nog bijna elf maanden duurt voordat het startschot officieel klinkt, is de sector al volop bezig met de voorbereiding op de komende beoordelingsronde. Het team van Deltares en Rijkswaterstaat spant zich ondertussen in om de laatste onderdelen van het WBI af te ronden.

“Vorig jaar was een spannend jaar en ook dit jaar zal zonder twijfel spannend zijn”, zegt Stefess. “We hebben de afgelopen jaren veel gedaan en hebben inmiddels de eerste mijlpaal bereikt met de oplevering van de voorschriften WBI technisch deel (voorheen Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)). Maar er moet ook nog veel gebeuren en het is kort dag.”

“We moeten bijvoorbeeld nog een flinke slag maken met de hydraulische belastingen. Ook aan de software wordt druk gewerkt. De structuur staat en het is nu zaak om de verschillende faalmechanismen in te bouwen in Ringtoets. We hebben een goede, ambitieus realistische planning en ik verwacht dan ook dat we alles op tijd af krijgen. Tegelijkertijd weet ik ook dat het lastig wordt om een complex mechanisme als macrostabiliteit op tijd in te bouwen.” Echter door de gekozen werkwijze om voor een aantal mechanismen stand alone applicaties te ontwikkelen hebben we zeker gesteld dat een faalmechanisme altijd kan worden beoordeeld.

Systeemtest en generale repetitie

“Parallel aan de afronding testen we onderdelen van het instrumentarium die al gereed zijn. Zo zijn we de komende maanden ook betrokken bij de zogeheten systeemtest. Hierbij gaan we na of het instrumentarium procedureel klopt. Later dit jaar willen we samen met de beheerders een generale repetitie doen – een soort superproeftoetsing – hierbij kunnen de beheerders ervaring opdoen met het instrumentarium en krijgen wij zicht op mogelijke onhandigheden en ‘bugs’ in de software. Het plan is om hiervoor uit te gaan van de data die waterschappen nu als oefening gaan verzamelen van circa tien kilometer waterkering.”

“Het initiatief om alvast te oefenen met dataverzameling is afkomstig van de regionale kennis- en kundeplatforms. Veel waterschappen doen aan deze oefening mee. Daar ben ik blij om. Ik ben er namelijk van overtuigd dat gewoon aan de slag gaan met de nieuwe methodiek en tools, en het delen van ervaringen en best practices de snelste manier is om straks goed beslagen ten ijs komen.”

Stefess vervolgt: “Door nu al voor een deel van hun waterkeringen data te verzamelen, ontdekken beheerders of ze hun gegevens voldoende op orde hebben en hoeveel inspanning de dataverzameling vergt. Het geeft daarmee ook verder richting aan de organisatie van de toetsing en de toetsstrategie. En doordat ze gezamenlijk warmdraaien en hun kennis en ervaringen binnen de platforms uitwisselen, hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden.”