Opdrachtgever: Delft Cluster
Datum: september 2009

“Net als in het advies van de eerste Deltacommissie staat in ons advies de bescherming tegen overstromingen centraal”, vertelt Stive. “Dat is niet vreemd. Om te kunnen wonen, werken en recreëren in een laaggelegen deltagebied is het noodzakelijk dat de veiligheid is gewaarborgd. In ons advies beperken we ons echter niet tot hoogwaterbescherming. Waterveiligheid kun je namelijk niet los zien van het hele watersysteem. Ons advies heeft daardoor een bredere scoop dan dat van de eerste Deltacommissie. Natuurlijk vloeit dat ook voort uit onze opdracht. Wij zijn gevraagd een integrale visie te ontwikkelen hoe Nederland de komende eeuwen kan worden beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij is ons nadrukkelijk opgedragen om niet alleen naar waterveiligheid te kijken, maar ook naar de samenhang tussen waterveiligheid, wonen, werken, landbouw, natuur, recreatie, landschap, infrastructuur en energie.”

Download het complete artikel