Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Datum: juni 2017

Om er zeker van te zijn dat ons land goed is beschermd tegen overstromingen beoordelen waterkeringbeheerders regelmatig of de primaire waterkeringen nog veilig zijn. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en waterschap Vallei en Veluwe zijn gestart met een nieuwe beoordelingsmethode en vertellen over hun ervaringen.

HHNK concludeert dat het beoordelen van de veiligheid door alle veranderingen een uitdagende klus is. HHNK heeft de afgelopen maanden samen met adviseurs van HKV en Tauw twee stukken zeedijk – de Balgzanddijk en de Amsteldiepdijk – met een nieuw instrumentarium bekeken: WBI 2017, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017

Lees het artikel