Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Datum: november 2014

“Waterschappen moeten inspelen op veranderende maatschappij”

Dat stelt Roel Bronda, hoofd van de afdeling Watersysteembeheer van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en trekker van het netwerk Sociale Innovatie* van de Unie van Waterschappen. Volgens hem zijn waterschappen heel goed in technische innovaties, maar hebben ze weinig oog voor de noodzakelijke veranderingen op organisatorisch vlak.

Om zijn stelling te onderbouwen haalt Bronda de wateroverlast aan die eind juli in het beheersgebied van het hoogheemraadschap optrad als gevolg van hevige neerslag. “In onze regio was sprake van veel wateroverlast en al snel waren onze mensen intensief bezig met hun uitvoeringstaken. Op zich is dat natuurlijk heel goed, maar je zag ook dat er tegelijkertijd weinig aandacht was voor onze klanten. Terwijl het juist in dit soort situaties heel belangrijk is om goed in te spelen op de informatiebehoefte van je omgeving.”