Opdrachtgever: Deltares
Datum: september 2011

In 2010 constateerde de deltacommissaris dat het huidige beleid en instrumentarium geen ruimte bieden voor multifunctioneel medegebruik van waterkeringen. Aangezien multifunctioneel medegebruik aantrekkelijk kan zijn, bijvoorbeeld op locaties waar ruimte schaars is, heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu laten onderzoeken welke belemmeringen er zijn en hoe deze kunnen worden opgeheven.

Bij multifunctioneel medegebruik dient een waterkering niet alleen voor het beschermen van het achterland tegen overstromingen, maar ook voor andere functies. Door een waterkering te gebruiken als bouwlocatie ontstaat bijvoorbeeld een aantrekkelijke woonomgeving. Op eenzelfde manier kan een parkeergarage in de ondergrond bijdragen aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, terwijl het plaatsen van windmolens op een dijk niet alleen de loop van de dijk accentueert, maar ook bijdraagt aan het verduurzamen van de energievoorziening.

Download de volledige brochure