Opdrachtgever: TU Delft

Datum: juni 2008

Aardwetenschappers speuren naar relatie tussen klimaat, omvang ijskap en sedimenttransport

Aan de westkust van Groenland doen medewerkers van de afdeling Geotechnologie onderzoek. Ze proberen in kaart te brengen welk effect klimaatveranderingen hebben op het sedimenttransport van arctische rivieren. In een afgelegen en onherbergzaam gebied doen ze veldwerk dat onwillekeurig doet denken aan ‘Nooit meer slapen’ van W.F. Hermans.

Het team onderzoekt hoe toe- en afname van het landijs als gevolg van klimaatveranderingen doorwerken in de sedimentatieprocessen bij arctische rivieren. Daarvoor brengen ze in het stroomgebied van de Kangerlussuaq de sedimenten in kaart die door de rivier en het ijs zijn afgezet. Dat ze voor hun veldwerk juist voor dit stroomgebied hebben gekozen is volgens Joep Storms om pragmatische redenen. “Natuurlijk is allereerst gekeken of het gebied geschikt is voor ons onderzoek en of er al eerder onderzoek was gedaan. Dat is het geval, maar dat geldt voor veel meer stroomgebieden in West-Groenland. Het aantrekkelijke van dit gebied is dat het vrij dicht bij het enige grote vliegveld van Groenland ligt. Daardoor is het eenvoudig te bereiken. Bij het vliegveld is bovendien een aantal basale voorzieningen zoals een winkel, autoverhuur en een onderzoeksinstituut. Verder loopt er een weg min of meer parallel aan het stroomgebied, wat voor de aan- en afvoer van onze spullen aantrekkelijk is. Hadden we voor een ander stroomgebied gekozen, dan zouden we voor het transport zijn aangewezen op een vliegtuigje of helikopter. De kosten zouden daardoor direct flink zijn gestegen. ”