Opdrachtgever: KWR Waterresearch
Datum: april 2011

Klimaatverandering leidt in Nederland tot een ander neerslagpatroon met meer en langere droge perioden. Tijdens droge perioden zullen tuinbouwbedrijven geregeld te weinig goed gietwater hebben. KWR onderzoekt de mogelijkheden om neerslagoverschotten in de winter ondergronds op te slaan en dit water in droge perioden te benutten als gietwater.

Tuinbouwbedrijven gebruiken voor hun gietwater vooral regenwater dat ze opvangen en opslaan in waterbekkens. Als deze bekkens leeg raken, stappen veel bedrijven in het Westland over op brak of zout grondwater, omdat de kwaliteit van het oppervlaktewater onvoldoende is. “Het grondwater onttrekken ze, waarna ze het ontzilten met omgekeerde osmose”, vertelt KWR-onderzoeker Marcel Paalman. “Vervolgens pompen ze het zoute concentraat (brijn) terug in een dieper grondwaterpakket. Deze brijninjecties zijn moeilijk te controleren en daardoor beleidsmatig ongewenst.”

Download het complete artikel