Opdrachtgever: TU Delft
Datum: juli 2008

“Kijk je naar privacy dan is er sinds de aanslagen op het World Trade Center veel veranderd”, zegt Mueller. “Er is bijvoorbeeld allerlei wet- en regelgeving gekomen die de bevoegdheden van overheidsdiensten heeft verruimd om gebruik te maken van gegevens van telecom- en internetverkeer. Verder zie je dat overal regelgeving komt om gegevens over telefoongesprekken, sms-jes en e-mails gedurende langere tijd te bewaren in het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding. Door deze ontwikkelingen ontstaat er steeds meer een situatie van ‘big brother is watching us’. Tegelijkertijd zijn er diverse technologische ontwikkelingen die de privacy van internetgebruikers kwetsbaarder maakt.”

Download het volledige artikel