Opdrachtgever: Movares
Datum: april 2011

Movares zet zich op allerlei manieren in om samen met klanten elektrisch rijden te stimuleren. Volgens issue manager Elektrisch Rijden Rik Luiten is elektrisch wegvervoer echter geen doel op zich. “Als we alle auto’s met een verbrandingsmotor zouden vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren staan we nog steeds in de file. Er is dus meer nodig.”

Luiten benadrukt dat Movares elektrisch vervoer altijd benadert vanuit een breder perspectief. “Voor ons is niet elektrisch vervoer, maar duurzame mobiliteit het doel. We hanteren een vierstappenplan, de ‘Movares Mobilica’. Als eerste kijken we hoe het aantal noodzakelijke verplaatsingen kan worden verminderd. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun woon-werkverkeer terugdringen door de mogelijkheden te verruimen voor thuiswerken en televergaderen. Als tweede stap onderzoeken we de mogelijkheden om mensen uit de auto te krijgen door het bieden van goede alternatieven. Denk aan de inkoop van collectieve openbaarvervoersabonnementen en het regelen van goede voorzieningen voor fietsers. Bij de derde stap gaan we na hoe we meer mensen in en met eenzelfde auto kunnen laten rijden. Geef bijvoorbeeld meer aandacht aan poolauto’s in een wagenpark en beperk het aantal persoonsspecifieke leasewagens. In de laatste stap kijken we hoe het resterende autogebruik zoveel mogelijk kan worden verduurzaamd. Hierbij speelt elektrisch rijden een steeds belangrijkere rol.”

Download het hele artikel